NAZIV AKTIVNOSTI

»NALOŽBA V RASTLINJAKE V VRTNARIJI ČEČ«

 

JAVNI RAZPIS

18. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021

 

 

OPIS

 

Podjetje Vrtnarija Čeč, Čeč Miloš s.p. je pridobilo finančno pomoč iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021. Namen naložbe je povečati proizvodne prostore in razširi ponudbo zelenjave. V okviru naložbe bo potekala postavitev dveh rastlinjakov z opremo. En rastlinjak v izmeri 960 m² bo plastenjak z dvojno folijo, ki je opredeljen kot nezahteven objekt. Drugi rastlinjak v izmeri 504 m² se uvršča med manj zahtevne objekte in je delno sestavljen iz plastenjaka, steklenjaka in panelnih plošč. V njem bo vgrajen zbiralnik meteorne vode z dvema dodatnima bazenoma za pripravo vode in manjši prostor, ki bo namenjen za potrebe delavnice za pripravo sadik in pripravo vode za zalivanje s črpalkami, pisarno in sanitarno garderobni prostori zaposlenih. V sklopu naložbe bodo kupljeni tudi vrtnarski stroji, ki bodo podjetju omogočili produktivnejše delo in kurilna naprava na lesno biomaso, moči 400 kW za ogrevanje rastlinjakov. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

 

 

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

 

Cilj izvedbe naložbe je povečati svoje proizvodne prostore, kar bo omogočilo razširitev ponudbe. Prav tako bosta opremljena rastlinjaka omogočila večjo pridelavo ter manjšo porabo fitofarmacevtskih sredstev. Posledično bo izvedena naložba izboljšala produktivnost v podjetju Vrtnarija Čeč, Čeč Miloš s.p. in preko tega izboljšala poslovne rezultate

Rezultati naložbe bodo dva rastlinjaka, nova oprema za rastlinjake, vrtnarski stroji in kurilna naprava na lesno biomaso.

 

 

POVEZAVE